DalaVind pausar vindkraftsplaner

Foto: gonz ddl / Unsplash

DalaVind har informerat Länsstyrelsen Dalarna om att de återkallar sina två tillståndsansökningar för att bygga 67 vindkraftverk i Orsa och Ljusdals kommun. Under kompletteringsprocessen har ny information framkommit som visar att betydande justeringar behövs, vilket innebär att projekten i sin nuvarande form måste omarbetas. Beskedet kom i slutet av förra veckan från de miljökonsulter som arbetar med ärendet.

- Vi beklagar att detta kommer så sent med tanke på folkomröstningen, men vi kunde inte agera tidigare. Naturen förändras, och i detta fall gäller det förändringar avseende kungsörn. Därför återkallar vi våra ansökningar, säger Rickard Casselbrant, projektledare på DalaVind.

I februari 2023 lämnade DalaVind in två tillståndsansökningar till Länsstyrelsen Dalarna för att bygga upp till 67 vindkraftverk i Orsa och Ljusdals kommun. Uppdraget kommer från Orsa Besparingsskog, den största markägaren. De 67 vindkraftverken förväntades producera el till 320 000 kunder. Materialet som Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen Dalarna granskar omfattar cirka 2000 sidor. Deras uppdrag är att utreda hur vindkraftverken påverkar djur, natur och kulturvärden i de planerade områdena. Det är en lång process med flera kompletteringar under vägens gång, vilket DalaVind har arbetat med under våren.

- Kompletteringsprocessen är ett viktigt arbete där det slutliga resultatet kan skilja sig från det inlämnade förslaget. I detta fall rör det sig om en mycket stor och avgörande förändring, och det enda rätta är att återkalla ansökningarna. Vi följer den tillståndsprocess som råder, där nästa steg hade varit kungörelse och därefter en yttrandeperiod där alla får möjlighet att yttra sig, säger Rickard Casselbrant, projektledare på DalaVind.

Vad händer nu?

- Elbehovet i länet är en utmaning som kommer att växa, och dessa områden har några av länets bästa vindlägen. Vi måste se över hur och om vi behöver göra omtag för att möta det ökande behovet av fossilfri el. Vindkraft är en viktig del för att vi ska lyckas med energiomställningen, säger Niklas Lundaahl, vd för DalaVind.