Tysk startup leder utvecklingen av miljövänliga rotorblad

Bladet som nu är installerat i Breuna är en prototyp. Planer finns för att utveckla större blad på upp till 60 och 80 meter för framtida användning i större vindkraftverk. Foto: Wood in Blade

Det tyska företaget Voodin Blade Technology har installerat världens första vindkraftsblad av trä i Breuna, nära Kassel i Tyskland. Bladet, som mäter 19,3 meter, är tillverkat av fanerlaminatträ – en produkt framställd genom att sammanfoga tunna träfaner. Detta initiativ markerar en potentiell milstolpe för förnybar energi, då man strävar efter att minska koldioxidutsläppen och produktionskostnaderna för vindkraftverk.

Ett samarbete som bär frukt

Voodins träblad är resultatet av ett samarbete med svenskfinska Stora Enso, som startade under hösten 2022. Ambitionen var att utveckla rotorblad av fanerlaminatträ för att möta vindkraftverkens behov. Dagens blad tillverkas oftast av glas- och kolfiber, vilka binds ihop med epoxiharts. Dessa material är svåra att återvinna, vilket Voodin nu kan komma att ändra på.

Trä – ett miljövänligare alternativ

Enligt Voodin kan användningen av träbaserade blad minska vindturbinernas koldioxidutsläpp med upp till 78 procent och produktionskostnaderna med upp till 20 procent. Dessutom är träfanerlaminat återvinningsbart, vilket löser problemet med svåråtervunna material i traditionella rotorblad som ofta slutar sina dagar på soptippen eller genom förbränning.

– Med den nuvarande takten kommer vi att stå inför 50 miljoner ton bladmaterialavfall år 2050. Vår lösning syftar till att göra grön energi ännu grönare, förklarar Tom Siekmann, VD för Voodin.

Fördelar med den nya teknologin

Produktionen av träblad är inte bara mer miljövänlig utan också effektivare. De nya bladen är enklare att producera i automatiserade fabriker och har visat sig vara mer slitstarka än de traditionella kompositmaterialen.

– Våra laboratorietester de senaste två åren har visat att träbladen håller bättre än glasfiberbladen. De visar färre tecken på utmattning och har stått emot alla typer av väderförhållanden på land, säger Jorge Castillo, medgrundare till Voodin.

Svenskt initiativ kompletterar träinnovationen

I Sverige har ett liknande projekt pågått där företaget Modvion har invigt världens första vindkraftstorn i trä på Skaraslätten. Tornet, som är 105 meter högt, är tillverkat i fanerlaminatträ och erbjuder flera miljöfördelar, inklusive lägre vikt och bättre klimatpåverkan jämfört med traditionella ståltorn.

Dessa innovationer i trä för vindkraftsbranschen inte bara förnyar industrin utan bidrar också till en hållbarare framtid med minskade koldioxidutsläpp och förbättrad återvinningskapacitet.

Källa: Voodin Blade Technology