Miljardförluster för konkurshotade vindkraftsparken Markbygden

Problemen för vindkraftsparken Markbygden, hopar sig. Arkivbild

Mörka utsikter för konkurshotade vindkraftsparken Markbygden.

Sveriges största vindkraftspark, Markbygden, har länge haft ansträngd ekonomi. Under perioden 2020–23 har parken gjort en förlust på 2,5 miljarder kronor och bolaget har sex miljarder kronor i skulder. De ekonomiska problemen grundar sig på ett långtidsavtal med den norska aluminiumkoncernen Norsk Hydro. Enligt avtalet ska Hydro under 19 år köpa 1,65 terawattimmar per år till ett fast pris ett avtal som vindkraftsbolaget har inte kunnat uppfylla.

Nu begärs Markbygden i konkurs, vilket flera av fordringsägarna motsätter sig. De stora fordringsägarna är en grupp tyska banker och norska Hydro Energi, Energy och Skatteverket. Skatteverket anser det inte rimligt att fordringsägarna ska ta den ekonomiska smällen utan hävdar att ägarna, det vill säga huvudägaren kinesiska staten som äger 75 procent, ska skjuta till medel för att undvika konkursen.

Markbygden har ansökt om företagsrekonstruktion och nyligen har bolaget beviljats ytterligare tre månaders respit efter beslut i Umeå tingsrätt. Men det ser mörkt ut för vindkraftsparken. Så länge ägarna är ovilliga att skjuta till kapital och fordringsägarna inte går med på ett ackord så ser läget mörkt ut. Men än så länge fortsätter förhandlingarna vid Umeå tingsrätt.