Ei - elmarknaden vecka 14 2024

Foto: Riccardo Annandale / Unsplash

Systempriset sjönk med 20 procent jämfört med föregående vecka och veckomedel landade på 43,6 EUR/MWh.

Spotpriset i elområdena SE1 och SE2 minskade med 24 procent, med ett medelvärde på cirka 37 EUR/MWh. I elområde SE3 minskade spotpriset med 24 procent och veckomedelvärdet blev 37 EUR/MWh. I SE4 minskade spotpriset med 14 procent och veckomedelvärdet blev 42,4 EUR/MWh.

Terminspriserna för årskontrakt minskade med 3,9 procent, månadskontrakten minskade med 32,4 procent och kvartalskontrakten minskade med 21,9 procent.

Under veckan var den ingående magasinfyllnadsgraden i Norden och Sverige lägre än normalt, med en minskning med 2,1 respektive 2 procentenheter jämfört med föregående vecka.

Vindkraftsproduktionen i Sverige ökade med 62 procent jämfört med föregående vecka, medan den i hela Norden ökade med 50 procent jämfört med föregående vecka.

Rapporten i sin helhet finns att läsa HÄR!