Vindkraft och värmepumpar: En dynamisk duo mot höga elavgifter

Hemuppvärmning via en vindkraftsdriven värmepump i stället för gasuppvärmning skulle minska koldioxidutsläppen med 90 procent. Foto: Creative Commons Lic, Kredit: Pixabay WiR_Pixs

Vindkraft och värmepumpar anses stå i förgrunden i kampen mot klimatförändringarna, drivna av fossila bränslen. Men har någon någonsin funderat över hur effektivt och prisvärt dessa två teknologier kan samverka?

En färsk rapport från den brittiska klimataktionsorganisationen Possible har granskat just detta och kommit fram till att de inte bara är en perfekt kombination utan också kan minska energiräkningarna med en tredjedel.

Med 3 700 av Englands mest utsatta områden belägna inom 1 km från landbaserade vindkraftsresurser finns det en stor potential att bekämpa energifattigdom samtidigt som utsläppen minskas.

Fuktiga brittiska hem

- Att ersätta gaspannor med ren hemuppvärmning är avgörande för att skydda klimatet. För närvarande kommer en sjundedel av Storbritanniens utsläpp från uppvärmning av hem, förklarar Possible.

- Och bristen på ren, överkomlig värme skadar människor också - för att inte tala om kostnaderna för NHS [National Health Service] för att behandla de hälsoproblem som kommer från att leva i kalla, fuktiga hem.

Så hur kan dessa två rena teknologier kopplas samman? Och vad hindrar Storbritannien och andra europeiska länder?

Fungerar även i kylan

I Norden är det välkänt att värmepumpar fungerar effektivt även under vintern. Vindkraft är också en pålitlig energikälla under de kallare månaderna när det tenderar att vara mer blåsigt.

Rapporten från energiexperterna Regen (på uppdrag av Possible) visade att lokala vindturbiner direkt kunde tillhandahålla två tredjedelar av energin som behövs för att driva värmepumpar i ett typiskt samhälle.

Hemuppvärmning via en vindkraftsdriven värmepump i stället för gasuppvärmning skulle minska koldioxidutsläppen med 90 procent. Och det är för närvarande två tredjedelar mindre förorenande än en värmepump som drivs med el från nätet i Storbritannien.

Lovande siffror

Kostnadsbesparingarna är också betydande. Regen beräknar att ren värme plus vindkraft kan spara hushåll 26 procent jämfört med gaspannor. Att lägga till hemmasolceller och batterier i mixen ökar denna siffra till 31 procent.

För att nå dessa lovande siffror modellerade studien en 2 MW landbaserad vindturbin som förser ett samhälle med 2 000 hushåll, där varje hushåll hade en luftvärmepump.

Vad hindrar vindkraft och värmepumpsystem? 

- Problemet är att vi inte rör oss tillräckligt snabbt för att ersätta gaspannor med värmepumpar, säger Possible.

- För att påskynda detta och göra det enklare för människor behöver vi göra värmepumpar billigare än gaspannor.

Sättet som avgifter läggs till på hushållens energiräkningar i Storbritannien gör elektricitet dyrare jämfört med gas. Detta gör det svårare än det borde vara för människor att sluta använda fossila bränslen, argumenterar välgörenhetsorganisationen.

Restriktiv inställning

Ett annat problem är Storbritanniens restriktiva inställning till landbaserade vindkraftsprojekt, som effektivt har varit förbjudna sedan 2015. Premiärminister Rishi Sunak lättade äntligen på planeringsreglerna mot slutet av förra året.

Possible noterar också att samhällen behöver tid, energi, expertis och finansiering för att få igång lokala vindkraftsprojekt. Men när de väl är igång sträcker sig fördelarna utöver renare, billigare uppvärmning, eftersom människor också får nya färdigheter och jobb.

Källa: EuroNews