Holmen Energi expanderar - Ny vindkraftspark

Foto: Karsten Würth / Unsplash

Holmen Energi bygger en ny vindkraftspark med 14 vindkraftverk, som placeras 60 kilometer sydväst om Skellefteå. I samband med denna investering har Omexom fått uppdraget att bygga en transformatorstation för att koppla samman de nya vindkraftverken med elnätet.

Omexoms nya uppdrag innebär att de ska designa och leverera ett 170 kV utomhus ställverksfack samt bygga en ny stationsbyggnad med ett tillhörande 36 kV ställverk, kontrollanläggning, batterier och annan teknisk utrustning. När den nya transformatorstationen är klar under sommaren 2025 kommer den att anslutas till elnätet genom en ny 170 kV ledning som Skellefteå Kraft AB för närvarande bygger.

"Det är naturligtvis glädjande att Holmen fortsätter att visa förtroende för oss i deras satsningar på förnybar energi. Vi levererade tidigare en transformatorstation till Blåbergslidens vindkraftspark, som Holmen byggde för några år sedan i närheten. Vi tar med oss alla positiva erfarenheter från det projektet", säger Andreas Berggren, enhetschef på Omexom.

Denna investering är en betydande del av Holmens satsning på förnybar energi och förväntas öka produktionen av vatten- och vindkraft med 20 procent, vilket motsvarar en ökning på 360 GWh till över 2 TWh.