Europas vindkraftsbransch backar EU:s naturrestaureringsambitioner

Foto: Tim Vanderhoydonck / Unsplash

Europas vindkraftsbransch stöder EU:s ambition att återställa stora områden av förstörd natur, vilket betonades av Svensk Vindenergi när flera medlemsländer drog tillbaka sitt stöd för det föreslagna lagpaketet om naturrestaurering i sista minuten.

I november 2023 kom Europaparlamentet och Europeiska rådet överens om den så kallade Nature Restoration Law. Trots detta hotas nu lagstiftningen av att helt överges, då flera medlemsländer plötsligt motsatte sig den inför den slutgiltiga omröstningen.

I debatten hävdas det att naturåterställningsmål skulle hota möjligheten att expandera förnybar energi. Men det finns ingen motsättning mellan naturåterställning och vindkraft. Tvärtom kan de två gå hand i hand.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig på Svensk Vindenergi, poängterar att klimatförändringar är en av de fem stora globala orsakerna till förlusten av biologisk mångfald. Fossilfri elproduktion spelar en avgörande roll för att minska växthusgasutsläpp genom att erbjuda ett alternativ till fossila bränslen. Vindkraftens klimatnytta är således intimt kopplad till miljönytta i bredare bemärkelse. Dessutom arbetar vindkraftsföretag aktivt med att minimera och kompensera för sin lokala påverkan vid etablering.

Många av Svensk Vindenergis medlemsföretag strävar efter att deras vindkraftsparker ska ha en positiv påverkan på naturen under hela sin livstid. Organisationen noterar också en kontinuerlig utveckling inom vindkraftsbranschens initiativ för att minska negativ påverkan och stärka den positiva påverkan.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig på Svensk Vindenergi, framhåller detta.
 

Källa Svensk Vindenergi