Holmen investerar 1,5 miljarder i vindkraft på egen mark

Foto: Zhang Fengsheng/Unsplash

Holmens styrelse har fattat beslut om att investera 1,5 miljarder för att uppföra Blisterlidens vindkraftspark i Skellefteå kommun. Investeringen beskrivs som en del i utvecklingen av Holmens energiaffär och kommer innebära att produktionen av vatten- och vindkraft ökar med 20 procent.  

– Den här investeringen ligger helt i linje med vår strategi att skapa långsiktigt värde och samtidigt möjliggöra den gröna omställningen genom ökad elektrifiering. Vi är övertygade om att vindkraften kommer att spela en viktig roll i framtidens elsystem tillsammans med den reglerbara vattenkraften och vi är stolta över att kunna bidra i denna utveckling, säger Fredrik Nordqvist, affärsområdeschef Holmen Energi, i ett pressmeddelande.

Genom investeringen ökar Holmens årliga produktion av förnybar energi från vatten och vind med 360 GWh till drygt 2 TWh.

– För Holmen är utveckling av vindkraft i egen regi ett naturligt komplement till vår vattenkraft samtidigt som det skapar ett mervärde från vårt skogsägande. Genom att kombinera skogsbruk och elproduktion på våra marker bidrar vi också till den nödvändiga energiomställningen i samhället, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen.

Blisterlidens Vindkraftspark omfattar 14 vindkraftverk och uppförs i samarbete med leverantören Nordex och förväntas tas i bruk under 2026.