Vindkraftsprojektet Galmsjömyran - Lokala fördelar

Foto: Carl Hylander

Galmsjömyran Vindpark är belägen 20 kilometer väster om Sandviken, vid gränsen till Falu kommun. Den omfattar 17 turbiner med en sammanlagd effekt på cirka 130 MW och förväntas generera ungefär 360 GWh. Genom att tillhandahålla fossilfri el kommer vindparken att stärka den lokala industrin, vilket i sin tur skapar arbetstillfällen, ökar skatteintäkterna och stöder regionens klimatmål. Dessutom kommer projektet att erbjuda intäktsdelning till lokalbefolkningen, ersättning för vindupptagning, bidrag till bygden och insatser för att främja den biologiska mångfalden.

"Vi är glada över att ha fått förtroendet från kommunen att fortsätta utveckla Galmsjömyran. Nu strävar vi efter att minimera projektets påverkan och genom lokala samarbeten säkerställa att anläggningen bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med kommunen och andra lokala aktörer under hela projektets gång," säger Carl Hylander, regionchef på OX2.

Projektet genomförs i samarbete mellan OX2 och Njordr. Efter samråd har projektets omfattning minskats från 40 till 17 verk och skyddszonen för fåglar har utvidgats. Nu väntar Länsstyrelsens behandling av tillståndsansökan enligt miljöbalken. Driftsättning av vindparken förväntas ske år 2028.