Säkerhetsfokus i vindkraftsbranschen

Foto: Zhang Fengsheng / Unsplash

Representanter från medlemsbolag inom Svensk Vindenergi har samlats för att analysera de mest frekventa olyckorna inom vindkraftsbranschen och hur man proaktivt arbetar med riskminimering.

En av de vanligaste olyckskategorierna inom energibranschen är snubbling och halkning, vilket sällan resulterar i allvarliga konsekvenser för de inblandade eller stora kostnader för företaget. En annan vanlig kategori, som är högst upp på listan över tillbudsantal, är olyckor relaterade till fordon. Detta är känt sedan tidigare, och SafetyOn, den brittiska branschorganisationen, har utvecklat en guide för trafiksäkerhet för landbaserade vindkraftsparker.

På grund av väderförhållandena finns det en ökad risk för incidenter relaterade till fordon och fall under vinterhalvåret.

Under torsdagens möte hölls en fördjupande session om elsäkerhet och brandrisk, även om sådana incidenter är mindre vanliga kan de ha allvarliga konsekvenser.

En av talarna på mötet var Håkan Rosengren, servicetekniker på Orrön Energy, som var närvarande vid en brand i ett vindkraftverk 2023 på Näsudden, Gotland. Större bränder är sällsynta och har inte orsakat några personskador enligt vår kännedom. För att minimera risken för spridning är det viktigt med säkerhetsrutiner för att hålla området runt turbinen rent och även att genomföra kontrollbesiktningar av äldre verk efter garantitidens slut.

Jämtlands Räddningstjänstförbund berättade om deras metod för räddningsinsatser på hög höjd i vindkraftsparker, utvecklad i samarbete med vindkraftsbranschen. Det har efterfrågats av branschen under en längre tid på grund av gråzoner i ansvarsfördelningen. Nu uppmuntras fler att ansluta sig till initiativet.

Alla inspel, rekommendationer och obesvarade frågor från mötet tas nu vidare av medlemsrådet för arbetsmiljö och säkerhet i deras fortsatta arbete. Efter mötet har det även kommit in flera nya intresseanmälningar från medlemsföretag att delta i medlemsrådet.

Det är inspirerande att arbeta med dessa frågor då medlemsföretagen är villiga att samarbeta och dela med sig av sina erfarenheter. Vi är inte konkurrenter när det kommer till arbetsmiljö och säkerhet - vi är alla gemensamma vinnare när någon av oss lyckas.

Sweco har på uppdrag av Svensk Vindenergi sammanställt information om vanliga olyckor, tillbud och riskobservationer i energibranschen. Informationen kommer från avvikelserapporteringssystemet ENIA, vilket används av flera, men inte alla, energiföretag. Därför fungerar siffrorna som ett diskussionsunderlag snarare än statistiskt säkerställd information.