Wallenstams gröna obligation - 300 miljoner kronor för Vindkraft

Foto: Gonz DDL / Unsplash

Wallenstam har utfärdat en grön obligation inom ramen för sitt gröna MTN-program. Emissionen är på 300 miljoner kronor med en löptid på 2 år och en variabel ränta på 3M Stibor + 120 punkter. Obligationen är osäkerställd och medel från dess försäljning ska användas för finansiering av Wallenstams vindkraftverk.

Den gröna obligationen kommer att listas på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List, med Svenska Handelsbanken AB (publ) som emissionsinstitut.

Gröna ramverket definierar vilka projekt och tillgångar som kan finansieras med gröna obligationer. Detta ramverk, som har tagits fram i samarbete med Handelsbanken, har granskats av CICERO Shades of Green och tilldelats det högsta betyget, Dark Green.