Wallenstam emitterar grön obligation för vindkraftsfinansiering

Foto: Anette Wennberg

Wallenstam har idag utfärdat en grön obligation inom ramen för sitt gröna ramverk och MTN-program. Emissionen uppgår till 400 miljoner kronor och har en löptid på 1,5 år med en variabel ränta på 3M Stibor + 120 punkter. Obligationen är osäkerställd.

Medlen från obligationslikviden kommer att användas för att finansiera Wallenstams vindkraftverk. Obligationen kommer att listas på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List, och Nordea Bank Abp har fungerat som emissionsinstitut.

Det gröna ramverket specificerar de typer av projekt och tillgångar som kan finansieras genom gröna obligationer. Ramverket har granskats av det oberoende analysinstitutet Cicero (Center for International Climate Research) och har erhållit det högsta betyget, Dark Green.