OX2 och SMHI samarbetar för att bekämpa syrebrist i Östersjön

Foto: Mike Setchell/Unsplash

SMHI har tilldelats forskningsanslag från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten för att tillsammans med OX2 och andra samarbetspartners undersöka möjligheten att använda artificiell syresättning för att rehabilitera syrefria områden i Östersjön. Projektet involverar två havsbaserade energiparker, Neptunus utanför Blekinge och Pleione öster om Gotland, där syrgasen genereras som en biprodukt vid vätgasproduktion.

Östersjöns ekosystem lider av syrebrist och syrefria områden till följd av övergödning, påverkande hela näringskedjan och fiskbeståndet. För att motverka detta föreslår man att använda syrgasen från energiparkerna för att öka syrehalten och främja biologisk mångfald i vattnet. Enligt Sam Fredriksson, forskare på SMHI, är det viktigt att "vända på varje sten" för att förbättra situationen och använda modeller för att undersöka långsiktiga effekter innan nästa steg tas.

Projektet, som leds av SMHI, innefattar även forskare från Stockholms Universitet och Norwegian Research Centre. Syftet är att analysera hur syrgasen kan spridas i Östersjön över tid och vilken påverkan den kan ha på ekosystemen. Elina Cuellar, projektledare på OX2, ser detta som en möjlighet att inte bara producera fossilfri energi utan även bidra till "naturpositiva åtgärder för att återskapa ett friskare hav". Hon understryker dock vikten av att genomföra alla ingrepp noggrant och varsamt.

Förutom att undersöka syrgasens effekter på Östersjön kommer OX2 även att samarbeta med Uppsala universitet och Baltic Waters för att utforska hur syresättning och stödutsättningar av torsk kan bidra till att stärka torskbeståndet i Östersjön.