Vindkraft: Ny Inkomstkälla för finländska skogägare

Man ska helst ha en partner med beprövad framgång och ekonomisk stabilitet, Bild: Arkivbild

Allt fler finländska skogägare hyr ut mark till vindkraftsföretag, vilket öppnar upp för nya inkomstströmmar utöver traditionell timmerförsäljning. Skogägare får betalt för mark där vindkraftverk uppförs och kan även få ersättning för områden nära vindkraftverk på grund av dess inverkansområde.

Det är viktigt att noggrant överväga vissa faktorer när man förhandlar om ett vindkraftsleasingavtal. Mikko Söderling, en skogsförvaltare, understryker fördelarna, såsom direkt hyresintäkt och eventuell förbättring av skogsvägnätet, vilket gynnar skogsbruket. Dock kan vindkraftverk medföra buller, visuell störning och potentiella risker för vilda djur, särskilt fåglar. Trots att vindkraftverk sällan utgör en direkt fara för människor, finns det en risk för olyckor till följd av fallande is eller trasiga delar.

En partner med beprövad framgång

- Vid avtal är det essentiellt att inte acceptera det första anbudet utan jämföra och förhandla om priser och villkor. Man ska helst ha en partner med beprövad framgång och ekonomisk stabilitet, och beakta långsiktiga ändringar, som ägarbyten, och dess inverkan på avtalet, understryker Söderling.

Det gäller att knyta kompensationen till ett index för att säkra ett rättvist värde över tid och inkludera en uppsägningsklausul för fall där projektet misslyckas.

Skogägare bör deklarera inkomster från markuthyrning till vindkraft i sin jordbruksdeklaration, medan intäkter från timmerförsäljning och skogsbrukets kostnader deklareras i skogsbruksdeklarationen, enligt Kari Pilhjerta från Skatteförvaltningen.

Harmoniserad beskattning planeras

Det finns planer på att harmonisera beskattningen av jord- och skogsbrukets leasingintäkter med andra typer av hyresintäkter i framtiden. Dock gäller detta inte inkomster från 2023.

Skatteförvaltningen påminner att deklarationstiden för skogsbruk är nu, med olika deadline beroende på om man enbart har skogsbruk eller även jordbruk eller näringsverksamhet. Med cirka 400 000 skogsägare i Finland, inkluderande privatpersoner, dödsbon och skattesammanslutningar, är det dags att lämna in skogsdeklarationer.

Källa: Tuulivoima yhdistys / Finlands vindkraftsförening