Vindkraftens framtid i Portugal: En nyckel till hållbar energi och ekonomisk tillväxt

Portugals hamnar, såsom Averio, Figueira da Foz och Setubal, förväntas spela en allt viktigare roll i utvecklingen av havsbaserad vindkraft. Bild. Arkivbild

Vindkraften spelar en allt viktigare roll i Portugals energimix och är landets största källa till förnybar energi, med en täckning på 29 procent av landets elförbrukning 2023. Portugal siktar på att generera 85 procent av sin el från förnybara källor till 2030. Under 2023 kom 71 procent av elproduktionen från förnybara källor, och under en blåsig decembermånad överskred andelen till och med 80 procent. Förnybar energi, särskilt vindkraft, bidrar till Portugals energisäkerhet genom att minska behovet av att importera fossila bränslen och leder till lägre elräkningar för Portugals invånare.

Vindkraftssektorn sysselsätter nästan 20 000 personer direkt och indirekt i Portugal, med betydande produktionsanläggningar och forskningscenter från ledande företag som Siemens Gamesa, ENERCON, CS Wind och Vestas. Landet siktar på att öka sin kapacitet för landbaserad vindkraft från dagens 6 gigawatt till 10.4 gigawatt till 2030. Repowering av äldre vindkraftsparker, där gamla turbiner ersätts med nya effektivare, är en central strategi för att nå detta mål. Detta skulle nästan tredubbla elproduktionen samtidigt som antalet turbiner minskar med en fjärdedel på samma plats.

Nya EU-regler förenklar

Utsläppstillstånd för både nya och uppgraderade vindkraftsparker är dock fortfarande en utmaning på grund av långsamma och komplexa processer. Nya EU-regler och den Europeiska kommissionens initiativ för vindkraft syftar till att förenkla och digitalisera tillståndsprocesserna.

Främst flytande vindkraft

Trots att Portugal hittills endast har en mindre havsbaserad vindkraftspark, WindFloat Atlantic, planerar landet att utnyttja sitt rika vindresurs utmed Atlantkusten genom att satsa mer på havsbaserad vindkraft. En första auktion för havsbaserad vindkraft lanserades i november 2023 med målet att säkra ny prestanda på 3.5 gigawatt, främst flytande vindkraft.

Vindkraften utgör därmed en grundsten i Portugals strävan efter en hållbar och självförsörjande energiframtid samt bidrar till ekonomisk tillväxt och jobbskapande inom landet.

Källa: EuroWIND