Regeringen ger grönt ljus för vindkraftsparken Cirrus i Östersjön

Foto: Nicholas Doherty/Unsplash

Regeringen har beslutat att uppdraget att granska förutsättningarna för den havsbaserade vindkraftsparken Cirrus i södra Östersjön kommer att tilldelas länsstyrelsen i Blekinge län. Dessutom kommer Sveriges geologiska undersökning (SGU) att utreda möjligheterna för att implementera undervattenskablar till anläggningarna.

Magnus Hallman, VD för Freja Offshore, uttrycker sin positiva inställning till regeringens beslut och betonar vikten av ökad elproduktion i södra Sverige. Detta anses vara avgörande för att sänka elpriserna och möjliggöra den elektrifiering som krävs för att möta klimatomställningen. Han ser även detta som en möjlighet att generera nya arbetstillfällen och främja välståndet i regionen.

Vindkraftsparken Cirrus planeras att placeras i södra Östersjön, cirka 50 kilometer sydost om Karlskrona, inom Sveriges ekonomiska zon. Parken designas för att minimera störningar och möjliggöra samexistens med andra samhällsintressen. Trots sin närhet till land förväntas parken vara knappt synlig under en klar dag.

Cirrus förväntas producera 10 TWh elektricitet årligen, vilket motsvarar årsförbrukningen för 500 000 villor i södra Sverige (baserat på en årsförbrukning av 20 000 KWh per villa). Detta motsvarar hela villabeståndet i Blekinge, Skåne, Kalmar, Kronoberg och Hallands län.