Vestas satsar på lågemissionsstål för framtidens vindkraftverk

Stål och järn utgör 80-90 procent av en vindturbiners materialmassa och cirka 50 procent av turbinens totala livscykelutsläpp. Foto: Vestas

Vestas, i samarbete med ArcelorMittal, introducerar ett banbrytande lågemissionsstål för vindkraftverk för att minska koldioxidutsläppen från produktionen av vindturbiners torn. Detta initiativ är en del av Vestas hållbarhetsstrategi som inkluderar fokus på de material som används i vindturbiner.

Det nya stålet produceras genom att smälta 100 procent stålskrot i en elektrisk ljusbågsugn som drivs av 100 procent vindenergi vid ArcelorMittals stålverk, Industeel Charleroi, i Belgien. De smälta stålskivorna omvandlas sedan till tunga plattor vid ArcelorMittals tungplåtsverk i Gijon, Spanien. Dessa plattor, tillverkade av lågemissionsstål, är lämpliga för hela landbaserade vindturbiners torn och toppsektionen av havsbaserade vindturbiners torn. Detta stål har en miljöproduktdeklaration (EPD) certifierad av en oberoende part, vilket underlättar jämförelse mellan produkter.

Minskar utsläppen

Genom att använda lågemissionsstål i de översta två sektionerna av ett havsbaserat torn, kan detta minska utsläppen med cirka 25 procent jämfört med torn tillverkade av konventionellt stål. För ett helt landbaserat torn är CO2-reduktionen minst 52 procent.

Stål och järn utgör 80-90 procent av en vindturbiners materialmassa och cirka 50 procent av turbinens totala livscykelutsläpp. Genom partnerskapet med ArcelorMittal tar Vestas ett viktigt steg framåt för att minska CO2-utsläppen i sin leveranskedja och uppnår en minskning av utsläppsintensiteten per kg stål med 66 procent jämfört med stål producerat via den konventionella ståltillverkningsmetoden.

Under 2025 inleder Vestas konstruktionen av denna vindkraftpark, som förväntas generera upp till 1,2 gigawatt och slutligen förse över 1,5 miljoner hushåll i Polen med ren el. Vestas kommer att leverera, installera och driftsätta 15 megawatt starka vindturbiner av typ 76 V236 för Baltic Power Offshore Wind Project, varav toppsektionen på 52 av de 76 tornen kommer att vara tillverkade med lågemissionsstål.

Minskad vikt

Dieter Dehoorne, chef för globala inköp hos Vestas, framhäver vikten av att minska utsläppen från ståltillverkning och ser partnerskapet som en viktig del i att minska vindindustrins CO2-utsläpp. Jarosław Broda, VD för Baltic Power, betonar projektets roll som föregångare i användningen av lågemissionsstål och dess betydelse för omställningen av Polens energilandskap. Laurent Plasman från ArcelorMittal Europe lyfter fram partnerskapets betydelse för att bygga en förnybar energiinfrastruktur i Europa med lågutsläppsstålet.

Källa: Pressmeddelande från Vestas