LORC och Schaeffler bygger världens mäktigaste testanläggning för vindturbinlager

Världens mest kraftfulla testanläggning för huvudlagren i vindkraftverk byggs nu i Lindø i Denmark. Schaeffler samarbetar med LORC och R&D Test Systems. Foto: Schaeffler

Expansionen av förnybar energi drivs till stor del av vindkraftsbranschen, där vindkraftverken blir allt större och mer kraftfulla. Huvudaxelns lagersystem, en integrerad del av drivlinan, har avgörande betydelse då det samlar alla krafter och vridmoment som vinden exponerar turbinen för. Schaeffler, som är marknadsledande och en strategisk utvecklingspartner, tar sig an denna utmaning och kommer aktivt att bidra till utvecklingen av vindkraftverk i multimegawattklassen.

I Lindø, Danmark, planeras världens mest kraftfulla testanläggning för huvudaxellager att byggas vid Lindø Offshore Renewables Center (LORC). Investeringen uppgår till ett medelhögt tvåsiffrigt miljonbelopp och inkluderar bidrag från det danska GreenLab-programmet. De konkreta testprogrammen förväntas vara igång i slutet av 2025. LORC samarbetar i byggandet av den nya testanläggningen med R&D Test Systems, en ledande leverantör av testbänkar till vindindustrin. Schaeffler har spelat en viktig roll i att definiera specifikationerna för testanläggningen och kommer, i samarbete med OEM-tillverkare, att vara den första kunden att testa sina huvudaxellager för framtida vindturbinsgenerationer.

Dr. Michael Pausch, CTO Industrial Schaeffler, säger: ”Vi är en viktig marknads- och teknikledare för vindkraftsindustrins lagerlösningar. I LORC har vi hittat en partner som kan hjälpa oss att utveckla vårt kunnande och våra produkters prestanda ytterligare. Vi har nu möjlighet att forma utvecklingen av nästa generations vindkraftverk med anpassad testteknik och metodutveckling.”

Bernd Endres, VP Business Unit Wind på Schaeffler Industrial, tillägger: ”Med den nya testanläggningen kommer vi att kunna gå vidare till nya och framtida dimensioner och bidra till en snabbare utveckling av pålitliga turbiner i multimegawattsklassen.”

Schaeffler har i 40 år erbjudit pålitliga lagerlösningar för vindkraftverk på land och till havs, och deras rullningslager finns i 30–50 procent av alla vindkraftverk över hela världen. Vid utvecklingen av vindturbinlager tillämpar Schaeffler "Closed loop engineering"-metoden, som innebär att de inte bara fokuserar på att utveckla nya lagerlösningar utan också stödjer turbinutvecklingen med systemsimuleringar, tester och fältmätningsprojekt. Resultaten används för att förbättra kundernas projekt, konstruktionsverktyg och utvecklingen av nya lagerlösningar. Schaefflers experter samarbetar nära med utvecklare från OEM-tillverkare för att öka vindkraftverkens tillförlitlighet och göra vindkraften mer kostnadseffektiv. Den nya testbänken kommer att vara en central komponent i det kommande decenniets utvecklingsarbete.