EY:s senaste rapport - Nordiska länder attraktiva för investeringar inom förnybar energi

Niclas Boberg, EY. Foto: EY

Sverige har avancerat tre platser i en global rangordning över de mest attraktiva länderna för investeringar inom förnybar energi. Detta beror framför allt på framsteg inom havsbaserad vindkraft, där Sverige nu rankas 12:a. En analys från EY visar att alla nordiska länder är attraktiva marknader för förnybar energi, särskilt med tanke på deras storlek. Danmark innehar förstaplatsen globalt i den normaliserade rankingen, där storleken på ländernas BNP beaktas, medan Finland och länder som Spanien, Tyskland och Frankrike ligger före Sverige.

EY:s Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI) utförs halvårsvis och analyserar 40 av de mest inflytelserika marknaderna för förnybar energi. USA, Tyskland och Kina toppar listan, medan de nordiska marknaderna klättrar högt i senaste rankingen. Danmark, Sverige och Norge hamnar på plats 9, 17 respektive 26 och klättrar ytterligare två, tre respektive fem placeringar. Denna framgång tillskrivs i hög grad regionens satsningar på havsbaserad vindkraft och bred samhällelig acceptans för gröna initiativ.

Sverige har förbättrat sin position i rankingen genom pågående investeringar inom havsbaserad vindkraft. Två stora projekt utanför västkusten har nyligen godkänts, med en sammanlagd kapacitet på 1.6 GW planerad att vara i drift tidigt på 2030-talet. Trots dessa framsteg står Sverige inför utmaningar, särskilt inom tillståndsgivning för landbaserad vindkraft och nätutbyggnad. För att effektivisera tillståndsgivningen för havsbaserad vindkraft pågår en utredning, och Svenska Kraftnät har presenterat strategier för nätutbyggnad de kommande tio åren.

bild
Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI) rangordnar världens topp 40 marknader baserat på attraktiviteten hos deras investerings- och utvecklingsmöjligheter inom förnybar energi.

Även om Sverige har klättrat i rankingen, leder Danmark, som även toppar den normaliserade rankingen, framförallt tack vare sin position inom vindkraft, solenergi och energi från biomassa. En rådgivare på EY betonar vikten av att studera Danmark samt de processer som pågår i Norge och Finland för att identifiera områden där Sverige kan förbättra sin strategi och öka attraktionskraften för investeringar inom förnybar energi.

EY:s analys visar att 80 procent av de 15 marknader som har satt mål för utbyggnad av havsbaserad vindkraft till 2030 förutspås misslyckas med sina planer på grund av ökade kostnader och påfrestningar på leveranskedjan. Trots detta förväntas havsbaserad vindkraft förbli det mest lovande förnybara energislaget, och Sverige, med ambitiösa mål om 100 procent fossilfri energi senast 2040, är en av de lovande aktörerna. Partnerskapet med åtta länder för auktioner av 15 GW havsbaserad vindkraft i Nordsjön varje år och nästan 100 GW vindkraft före 2030 pekar på Sveriges fortsatta engagemang för en grön omställning.

Niclas Boberg från EY betonar vikten av att agera proaktivt för att möjliggöra satsningar på förnybar energi, särskilt havsbaserad vindkraft, och uppmanar svenska beslutsfattare att dra lärdom av Danmarks framgångssaga samt de strukturerade processerna i Norge och Finland.