Ørsted tar över helägande av Sunrise Wind från Eversource

Sunrise Wind -projekt. Foto: Ørsted/Eversources

Danska energibolaget Ørsted meddelade på nyligen att man har tecknat ett avtal med det amerikanska energiföretaget Eversource Energy för att förvärva hela ägandet av havsbaserade vindkraftverket Sunrise Wind.

Eversource äger för närvarande 50 procent av Sunrise Wind, en anläggning med en kapacitet på 924 megawatt som ska leverera ström till New York.

Ørsteds förvärv är beroende av godkännande i den pågående New York 4-anbudsprocessen för havsbaserad vindkraftkapacitet och undertecknande av ett kontrakt med New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA).

Fortsätter eventuellt som tidigare

Om godkännande inte erhålls kommer Ørsted och Eversources gemensamma företag för Sunrise Wind, med en 50-50 fördelning, att fortsätta som tidigare.

Sunrise Wind, som förväntas färdigställas 2026 om den tilldelas i New York 4-anbudsprocessen, väntar på slutliga federala tillstånd, vilka Ørsted uppger att de förväntar sig denna sommar. Vid en preliminär tilldelning kommer ett nytt kontrakt att förhandlas med NYSERDA.

Stoppade utvecklingen

Eversource meddelade tidigare att de avser att avyttra sitt 50 procentiga ägande i de tre vindprojekt de driver tillsammans med Ørsted.

Ørsted, världens största utvecklare av havsbaserad vindkraft, stoppade förra året utvecklingen av två vindkraftsprojekt i USA och meddelade att relaterade nedskrivningar hade överstigit 5 miljarder dollar.

Källa: Ørsted