Dyning - Planerad vindkraftspark i Östersjön närmar sig verklighet

Foto: Fredrik Öhlander/Unsplash

Regeringen har beslutat att uppdraga åt länsstyrelsen i Östergötlands län att granska förutsättningarna för den havsbaserade vindkraftsparken Dyning. Dessutom kommer Sveriges geologiska undersökning (SGU) att utreda möjligheterna för undervattenskablar till anläggningarna.

Magnus Hallman, VD för Freja Offshore, kommenterar beslutet: "Vi välkomnar regeringens stora och betydelsefulla steg för ökad elproduktion på ostkusten." Dyning förväntas, när den är fullt utbyggd, kunna generera upp till 10 TWh el, vilket överstiger den totala elförbrukningen i hela Sörmland och Östergötland. Denna elektricitet är av stor betydelse för att sänka elpriserna och möta behoven för elektrifiering inom industrin, både regionalt och nationellt.

Vindkraftsparken Dyning planeras att placeras i Östersjön, mellan fastlandet och Gotland, cirka 45 kilometer sydost om Oxelösund. Hallman ser nu fram emot att länsstyrelsen ska behandla projektet och att alla berörda parter ska få möjlighet att framföra sina synpunkter.