Viktiga steg i slutinspektionen av vindturbiners garantiprocesser

Vindenergi är en viktig energikälla under vintern i de nordiska regionerna, men allvarlig isbildning på turbinbladen leder till effektivitetsförluster. Foto: Bladecare AB

Slutinspektionen av vindturbiners garantier, ofta kallad "Tip-to-Grid"-inspektion, är en avgörande process som vanligtvis sker efter de första 2 till 4 åren av turbinens 20- till 30-åriga livslängd. Denna inspektion är central för att hålla vindturbingeneratorerna (WTG) i gott skick.

Förstå garantin

Garantier täcker vanligtvis de första 2-4 åren, under vilka tillverkarna ansvarar för reparationer. Efter detta övergår ansvaret för turbinen till ägaren. Därför är det viktigt att vara proaktiv när garantin närmar sig sitt slut.

Säkra garantianspråk

Innan garantin löper ut är det avgörande att informera tillverkaren om eventuella problem och begära åtgärder. Att ignorera problem kan leda till kostsamma reparationer. En grundlig inspektion innan garantins utgång är därför essentiell.

Termografisk Inspektion av rotorblad

Termografisk inspektion av rotorblad kan också hjälpa företag att avgöra om deras värmesystem fungerar korrekt. Om det finns uppvärmda blad men ändå isbildning innebär det att traditionella värmesystem ofta misslyckas, vilket kräver termisk skanning. Bladecare erbjuder drönar-IR-skanning av blad för att kontrollera värmesystemen.

Lösningar för Isbildning

Vindenergi är en viktig energikälla under vintern i de nordiska regionerna, men allvarlig isbildning på turbinbladen leder till effektivitetsförluster. Bladecare introducerar NEINICE, en avancerad produkt utformad för vindturbinblad i de nordiska regionerna. NEINICE använder avancerad beläggningsteknik för att förhindra isbildning på bladen.

Korrosion och Lösningar

Korrosion är också vanligt förekommande, särskilt på grund av skador under monteringen av tornen. Speciellt skaltorn är benägna att ha målningsproblem. TOPseven Tower Inspection System revolutionerar sättet vi hanterar korrosion och betongdefekter på tornen, och erbjuder en perfekt lösning för dessa utmaningar.

Källa: Bladecare AB, Västerås  |  Sweden