Kinesisk vindkraftsjätte sen med redovisningen

Vindkraftsföretaget China General Nuclear Power Group (CGN), som via ett svenskt holdingbolag är delägare i sex svenska vindkraftparker i bland annat Piteå, Sundsvall och Ljusdal, har inte lämnat in fullständiga och kompletta årsredovisningar till Bolagsverket, skriver DN.

Bolagsverket har utfärdat förseningsavgift för 2019, som bolaget överklagat och som domstolen avslagit. Bolagsverket har också skickat påminnelser om kompletteringar och underskrift av vd vid upprepade tillfällen. Ändå har bolaget ännu inte lämnat in en komplett årsredovisning.

Vi har lagar i Sverige som reglerar det här, säger Karin Bylin, kompetensspecialist för årsredovisningar och förseningsavgifter vid Bolagsverket till DN.

Vindkraften som företaget är delägare i står för omkring elva procent av den samlade elproduktionen från svensk vindkraft, enligt DN.