Lägre resultat för Fortum

Den finländska energikoncernen Fortum, delägare i Stockholm Exergi, redovisar ett rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster på 132 miljoner euro, motsvarande runt 1,3 miljarder kronor, för årets tredje kvartal. Resultatet under motsvarande kvartal i fjol låg på 295 miljoner euro.

Osäkerheten kring pandemin, pressade elpriser och ett säsongsmässigt svagt kvartal i dotterbolaget Uniper präglade perioden för Fortum, skriver vd Markus Rauramo i rapporten.

Fortum slutförde tidigare i år affären som gjorde bolaget till majoritetsägare i den globala energikoncernen Uniper. Arbetet för att smälta samman Fortums och Unipers strategier fortgår och ska presenteras i närmare detalj på en kapitalmarknadsdag i december, enligt vd.