Elpriset rusar: "Extrema nivåer"

Medan norra Sverige haft relativt gott om el – och därmed låga priser – har situationen i nedre halvan av Sverige varit betydligt tuffare under de senaste dagarna.

Elpriserna för södra Sverige på elbörsen Nordpool låg på onsdagen på i genomsnitt drygt 40 öre per kilowattimme (kWh). Under torsdagen väntas snittet bli omkring det dubbla, med en toppnotering på närmare 200 öre mitt på dagen.

Det är väldigt, väldigt ovanligt, särskilt sommartid, säger Niclas Damsgaard, som är chefsstrateg för elmarknaden på Svenska Kraftnät.

I norra Sverige når elpriset under torsdagen samtidigt bara omkring 15 öre som högst.

De kraftiga prisökningarna i söder gjorde att eljätten Uniper på tisdagen drog i gång elproduktionen i oljekraftverket i Karlshamn, som i normala fall främst används som reservkraftverk på vintern.

I går var det väldigt stora prisskillnader mellan norra och södra Sverige. Det är en indikation på att det behövs elproduktion, säger Torbjörn Larsson, presschef på Uniper.

Det var väldigt lite vindkraftsproduktion i går. Men det har också att göra med kärnkraftsreaktorer som nu är avställda för revision.

Avtal om Ringhals

Under den senaste tiden har fyra av Sveriges sju kärnkraftsreaktorer varit avstängda för underhåll.

Den närmaste tiden öppnas dock tre av dem igen. Bland annat startar Ringhals 1 den 1 juli, efter ett avtal mellan Svenska Kraftnät och Vattenfall om att öppna reaktorn i förtid.

Vattenfalls plan från början var att dra i gång reaktorn, som ska tas ur bruk för gott vid årsskiftet, först efter sommaren när efterfrågan på el ökat igen.

Vi såg att priserna skulle bli väldigt låga under sommaren, med förväntad olönsam produktion, säger Mats Ladeborn, ansvarig för de strategiska frågorna kring kärnkraft och vattenkraft på Vattenfall.

Men nu fick vi ett avtal som gör att den är på väg upp igen.

"Jämförbar risknivå"

Enligt Svenska Kraftnät behövs Ringhals 1 främst för att ge stabilitet i elsystemet och minska riskerna för stora störningar i sommar. Det i sin tur kommer dock även att öka kapaciteten för att föra över mer el från norra till södra Sverige.

Samtidigt är även överföringskapaciteten för att importera el från Tyskland eller Danmark begränsad just nu.

Sammantaget ger det en ganska ansträngd situation, säger Niclas Damsgaard på Svenska Kraftnät.

Han hoppas dock att bland annat avtalet med Vattenfall ska göra att situationen stabiliserar sig under sommaren.

Vi ser att med de åtgärder som vi vidtar har vi i grunden en jämförbar risknivå jämfört med andra somrar. Men vilken påverkan det får på marknadspriserna är väldigt svårt att säga.