Svensk Vindenergi expanderar med JDA Renewables

Bild: Anette Wennberg

Svensk Vindenergi välkomnar JDA Renewables som ny medlem och ser fram emot att dra nytta av deras expertis inom hybridlösningar för vind- och solenergi samt energilagring. JDA Renewables erbjuder konsulttjänster och projektutveckling inom förnybar energi, med fokus på vindkraft och hållbar omställning av energisystemet.

David Åhs, grundare av JDA Renewables, betonar värdet av medlemskapet i Svensk Vindenergi för att utbyta erfarenheter och se organisationen som en samlad röst i den diversifierade vindkraftsbranschen.

Svensk Vindenergi har nu 155 medlemmar, vilket är rekord.