BASF och Vattenfall undertecknar avsiktsförklaring

Foto: Vattenfall

Vattenfall och BASF diskuterar ett partnerskap för Nordlicht 1 och 2-projekten genom att sälja 49 procent av aktierna till BASF. Avsiktsförklaring har undertecknats. Vattenfall använder sin andel för tyska kunder, medan BASF planerar att använda elektriciteten i sina kemiska anläggningar, särskilt i Ludwigshafen.

Nordlicht-vindparken ligger i tyska Nordsjön och består av Nordlicht 1 (980 MW) och Nordlicht 2 (630 MW). Produktionen förväntas vara 6 TWh per år, tillräckligt för 1,6 miljoner tyska hushåll. Avtalet förväntas signeras under första halvåret 2024, och byggandet startar 2026 för att vara fullt operationellt 2028.

BASF förväntas köpa 49 procent av Vattenfalls havsbaserade vindkraftsparker för andra gången, efter Hollandse Kust Zuid i Nederländerna, världens största havsbaserade vindkraftspark.