Siemens Gamesa siktar mot ekonomisk balans 2026 trots vindkraftsutmaningar

Transport av rotorblad till tyska ön Helgoland. Foto: Siemens Gamesa

Trots omfattande utmaningar med kvalitetsproblem inom landbaserad vindkraft och uppstartsproblem till havs, håller tyska Siemens Energy fast vid målet om att vindkraftdivisionen Siemens Gamesa ska uppnå ekonomisk balans (break-even) under räkenskapsåret 2025/26.

Denna ambition framgår av uttalanden gjorda under företagets kapitalmarknadsdag som ägde rum i Hamburg på tisdagen. Siemens Gamesa, som brottas med ökade produktionskostnader och tekniska bekymmer, siktar på att komma till rätta med dessa genom en handlingsplan som presenterats av moderbolaget Siemens Energy. Planen innehåller åtgärder för att förenkla produktportföljen, optimera verksamhetens fotavtryck samt förstärka processer och kontroller.

- Den tekniska översynen inom landbaserad vindkraft har klart identifierat bristerna som starkt påverkar verksamheten, och åtgärder för att rätta till dessa är under förberedelse, meddelar Siemens Energy i ett pressmeddelande.

"För att kunna hantera orderstocken"

Inom den landbaserade sektorn kommer fokus ligga på att effektivisera verksamhetens geografiska fotavtryck. När det gäller offshore-verksamheten ökar Siemens Gamesa produktionskapaciteten vid befintliga anläggningar för att möta kundefterfrågan och hantera orderstocken.

För att förbättra lönsamheten inom havsbaserad vindkraft tar man sig an specifika initiativ vid anläggningarna, ökar den kommersiella selektiviteten och implementerar kostnadsbesparande åtgärder. Med dessa insatser håller Siemens Gamesa fast vid kursen mot en mer hållbar och ekonomiskt stabil framtid inom vindkraftsindustrin.