Statnett utvidgar samarbete för framtidens havsbaserade elnät i Nordsjön

Statnett planerar eller har redan tecknat avtal om samförstånd med de europeiska systerbolagen Elia (Belgien), TenneT (Tyskland), Amprion (Tyskland), Energinet (Danmark) och National Grid Venture (Storbritannien) under 2023. Foto: Statnett, kredit: Sverre Hjørnevik

Statnett, Norges motsvarighet till Svenska Kraftnät, stärker sitt samarbete med fem andra nätoperatörer runt Nordsjön för att utforska nya möjligheter för anslutningar av havsbaserad vindkraft.

- Genom detta arbete bygger vi upp en palett av tänkbara alternativ inför framtida politiska beslut, förklarar Håkon Borgen, vice verkställande direktör på Statnett, på energibolagets hemsida.

I början av året fick Statnett i uppdrag av det norska Olje- och energidepartementet att utreda potentiella hybridnätslösningar för vindkraft till havs i Sørvest F-området i Nordsjön. För att kunna bedöma tekniska, ekonomiska, marknadsmässiga och regulatoriska aspekter av olika nätalternativ krävs samarbete med andra nätoperatörer i Nordsjön.

Stora planer

- Att utforska en bred portfölj av möjliga nätverkskoncept tillsammans med partneroperatörer säkerställer att Statnett är väl förberedd för sina roller till havs. Det ger också norska myndigheter en stabil grund för att identifiera de mest fördelaktiga lösningarna när beslut om havsbaserade elnät fattas längre fram, säger Borgen.

I väntan på regeringens beslut om produktionskapacitet och nätverkslösning för upphandlingen Sørvest F 2025 och framtida anbud, kan en eller flera hybridanslutningar komma att övervägas för realisering. Om sådana lösningar väljs och godkänns av regeringen, förväntas Statnett bygga och äga hybridkopplingar för havsbaserad vindkraft. Regeringen har tidigare gett Statnett ansvar för systemdrift och planering av det havsbaserade elnätet.

Källa: Statnett