Debatt - Ansvarslöst säga nej till vindkraft och äventyra viktiga investeringar

Foto: Pxhere

Politikerna i Västsverige står inför viktiga beslut där ett positivt beslut om vindkraft i en kommun kan ha påverkats på och åtgärda omställning, satsningar inom industrin och skapande av nya arbetstillfällen i hela regionen. Det är nödvändigt med ömsesidigt samarbete och samverkan. Å andra sidan kan ett lokalt avslag potentiellt hota stora och betydelsefulla investeringar i området, som framhävs av Johan Trouvé och Daniel Badman i Göteborgs-Posten Debatt den 20 november 2023.

Industrins elanvändning förväntas fördubblas till 2030 och det finns en rad vindkraftsprojekt i Västsverige som kan bidra till att möta industrins ökade behov av el. Några av de aktuella industriprojekten finns i Göteborg, Stenungsund, Mariestad och Lysekil.

Sveriges goda tillgång till el med konkurrenskraftigt pris har lockat enorma industriinvesteringar för tillverkning av battericeller, fossilfritt stål, och elektrobränslen som ger många, långsiktiga välbetalda industrijobb. Utvecklingen fortsätter och industrins omställning går mycket snabbt. SKGS, basindustrins energisamarbete, rapporterar att industrins elbehov ökar med 70 terawattimmar (TWh) till 2030.

Elanvändningen i Västra Götalands län uppgår idag till cirka 19 TWh per år. Den bedöms tredubblas och nå 55 TWh år 2045, men redan år 2030 väntas elbehovet öka med över 50 procent till drygt 30 TWh. I dag kommer så mycket som 70 procent av elen i länet utifrån, så länet behöver öka den egna elproduktionen.

Avgörande betydelse

Många företag i Västsverige gör stora satsningar på bland annat e-bränslen, vätgas och tillverkning av batterier. För dessa företag har utbyggnad av vindkraft en avgörande betydelse. Vindkraften kan byggas ut snabbt och ge mycket el med konkurrenskraftigt pris. Eller som Svenskt Näringsliv säger i sitt startprogram för mer vindkraft: ”Det behöver byggas så mycket landbaserad vindkraft som är möjligt för att klara klimatomställningen och stärka svensk konkurrenskraft.” I Västsverige kan dessutom den havsbaserade vindkraften erbjuda möjligheter.

Sverige står inför flera samtidiga utmaningar. Mota klimatförändringen, trygga industrins utveckling och minska Europas beroende av rysk olja och gas. Snabb utbyggnad av elproduktion med låg kostnad hjälper oss att klara alla tre utmaningarna.

Mer vindkraft möjliggör industrins klimatomställning som i sin tur skapar nya, eller behåller befintliga, arbetstillfällen i industrin. Det främjar regionens utveckling samtidigt som elpriset pressas för såväl hushåll som industri. Förutsättningen är att de berörda kommunerna tillstyrker projektet och låter länsstyrelsens miljöprövning avgöra om vindkraftens påverkan på djur, natur och människor är så liten att tillstånd kan ges.

Om vindkraftens påverkan på omgivningen är stor ges inte tillstånd

Politiker på alla nivåer behöver samverka och undanröja hinder för ny elproduktion. Det handlar om att säkra industriell konkurrenskraft, arbetstillfällen och välfärd. Det handlar om minskat importberoende. Det handlar om klimatet.

Kommunpolitiker har ett omfattande ansvar och kan bidra stort genom att tillstyrka vindkraftsprojekt – och låta länsstyrelsen genomföra miljöprövningen. Prövningen är saklig och mycket noggrann. Om vindkraftens påverkan på omgivningen är stor ges inte tillstånd.

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi

Källa: Svensk Vindenergi