Octopus Energy lanserar ett landmärke på 3 miljarder pund havsbaserad vindkraftsfond med Tokyo Gas

Octopus har tidigare meddelat planer på att skala upp sin investering i förnybar energi i Asien-Stilla havsregionen och expandera sitt innovations- och energidetaljhandelsnav i Tokyo. Foto: Octopus Energy

Octopus Energy, med en grön energiportfölj på 6 miljarder pund, lanserar sin första vindkraftsfond dedikerad till offshore-projekt tillsammans med Tokyo Gas. Fonden, som inleds med en startinvestering på 190 miljoner pund från Tokyo Gas, har som mål att investera 3 miljarder pund i global vindkraft till 2030.

Investeringarna kommer främst att fokusera på Europa för att minska beroendet av fossila bränslen och stärka energisäkerheten. Fonden kommer att satsa på både traditionella havsbaserade vindkraftverk och flytande turbiner som kan utnyttja starkare vindar längre ut till havs.

El till miljontals hem

Detta är en del av Octopus' plan att investera 15 miljarder pund i sektorn för att tillhandahålla grön energi till miljontals hem världen över. Företagets första satsning på offshore vindkraft var investeringar i vindkraftverken Hornsea One och Lincs i Storbritannien, och sedan dess har verksamheten vuxit med investeringar i ett av Europas största vindkraftverk, Borssele III & IV i Nederländerna, samt i utvecklare av nya vindkraftsprojekt i länder som Sydkorea, Norge och Irland.

Med en global installerad kapacitet på 64 gigawatt spelar offshore vindkraft redan en central roll i förnybar energi och förväntas växa till 447 gigawatt under det kommande decenniet. Branschen förutspås bli en biljonindustri innan decenniet är slut.

Utnyttjar vindens potential

Zoisa North-Bond, VD på Octopus Energy Generation, ser stora möjligheter i vindkraft för att stärka energisäkerheten och minska beroendet av fossila bränslen. Det strategiska partnerskapet med Tokyo Gas markerar början på ett globalt samarbete för att utnyttja offshore vindkraftens potential.

Kentaro Kimoto från Tokyo Gas betonar företagets mål att förvärva och handla med 6 gigawatt förnybar energi till 2030 och planerar att påskynda utvecklingen av offshore vindkraft, inklusive flytande anläggningar.

Hiroshima-avtal

Julia Longbottom, Storbritanniens ambassadör i Japan, framhäver investeringen som ett tecken på det växande samarbetet mellan Storbritannien och Japan inom offshore vindkraft, något som stärkts genom Hiroshima-överenskommelsen.

Detta avtal stärker ytterligare samarbetet mellan Octopus Energy Group och Tokyo Gas som inleddes 2020 med etableringen av energileverantören Octopus Energy i Japan.

Källa: Octopus Energy