Genombrott nära för statligt stöd till krisdrabbade Siemens Energy

Siemens Energys vindkraftverk i Wildorado, Texas. Foto: Wikipedia Common, kredit: Billy Hathorn

- Diskussionerna kring statligt stöd till Siemens Energy, som kämpar med en kris inom sitt dotterbolag för vindkraft, lutar nu mot en grundläggande överenskommelse, skriver tyska Handelsblatt. 

Förhandlingar med den tyska regeringen har pågått för att säkra statliga garantier för de storskaliga projekt som företaget genomför. Enligt det federala ekonomiministeriet pågår intensiva diskussioner om dessa garantier.

Insiderinformation pekar på att det finns en principöverenskommelse om statliga garantier för Siemens Energy, vilken förväntas bli slutförd inom de närmaste dagarna. Detaljerna i avtalet har inte avslöjats helt, men det antyds att resultatet kommer att bli positivt för alla inblandade parter.

Det behövs en gynnsam lösning

Det slutgiltiga avtalet förväntas bli klart under första halvan av nästa vecka, efter påtryckningar från förbundskansler Olaf Scholz, som har uppmanat alla parter att bidra till en lösning. Kanslerns nyliga uttalanden vid öppningen av en Siemens Energy-anläggning i Berlin betonade förväntningen att varje part ska uppfylla sina åtaganden för att snart nå en gynnsam lösning.

Det föreslagna statliga stödet verkar vara ett svar på betydande förluster inom vindkraftssektorn, där Siemens Energy har begärt statliga garantier för sina stora projekt. Det finns också förväntningar på att Siemens AG, huvudaktieägaren, kommer att spela en konstruktiv roll i lösningen.

Källa: Handelsblatt