EU:s ordförande von der Leyen: Vindkraft måste tillverkas även i fortsättningen i Europa

- Framtiden för vår cleantech-industri måste skapas i Europa, sade EU-ordföranden Ursula von der Leyen. Foto: Wikipedia Common, kredit: Etienne Ansotte, © European Union,

Nyligen höll Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga tal om Europas tillstånd. När hon behandlade EU:s gröna avtal underströk ordföranden att vindindustrin, som är så central för dess genomförande, står inför unika utmaningar. 

EU-ordföranden von der Leyen meddelade att det kommer att lanseras ett nytt "Vindkraftspaket" för att tackla dessa utmaningar. Hon avslutade med orden:

- Framtiden för vår cleantech-industri måste skapas i Europa.

Detta är mycket välkommet, men den europeiska leverantörskedjan för vindkraft brottas med problem.

- Om vi inte ändrar våra politiska åtgärder kan vi förlora tillverkning i Europa. EU och medlemsländerna har satt ambitiösa mål - 420 GW vindkraft till 2030. Men verkligheten inom vindindustrin speglar inte denna ambition.

- De europeiska vindkraftsleverantörerna har svårt att hålla jämna steg, vilket gör att kinesiska turbinproducenter nu börjar vinna order här, säger WindEurope:s vd Giles Dickson och analyserar vidare på organisationens hemsida.

Risk för utvidgning

De erbjuder billigare turbiner, lägre standarder och ovanliga finansiella villkor. Det finns en verklig risk att utvidgningen av vindkraften kommer att ske i Kina, inte i Europa. Så, nya åtgärder från EU-kommissionen kan inte komma snabbt nog.

EU-kommissionens europeiska vindkraftspaket syftar till att:

Påskynda tillståndsgivning mer än vad nuvarande lagstiftning redan gör.
Förbättra auktionsystemen i medlemsländerna, och
Fokusera på kompetens, tillgång till finansiering och stabila leverantörskedjor.
Varje av dessa punkter är kritiska.

Tillståndsgivning är fortfarande en av de största flaskhalsarna för en snabb expansion av vindkraft. Cirka 80 GW vindprojekt är fortfarande fast i byråkratiska processer runt om i Europa. EU har redan infört bra nya regler i år som kommer att hjälpa till att påskynda det. Men det kan inte betonas tillräckligt att utan snabbare tillståndsgivning på nationell nivå kommer vi inte att nå våra europeiska mål.

Underpresterande auktioner

Auktionerna måste också förbättras. Medlemsländerna har organiserat auktioner som undergräver den europeiska vindkraftsleverantörskedjans hälsa. Vissa länder låter till och med utvecklare betala för att bygga vindkraftsparker. Kostnaderna för detta negativa budgivning i auktioner måste överföras till konsumenterna eller en redan kämpande leverantörskedja. Andra länder har inte beaktat inflation i sina auktionsramar, vilket har lett till underpresterande auktioner. Överlag lider branschen av dessa dåligt utformade auktioner.

De flesta länders auktioner bygger främst på pris. Detta behöver ändras. Det har lett till en kapplöpning nedåt. Detta kan undvikas genom att tillämpa förkvalificering och icke-priskriterier i auktioner. Dessa kriterier belönar den europeiska vindkraftsindustrins bredare samhällsvärde. Att europeiska turbiner inte utgör ett cybersäkerhetshot, att de tillverkas i enlighet med europeiska arbetsstandarder och bidrar till att balansera elnätet. Lagen om netto-nollindustrin (NZIA) kommer att hjälpa till att införliva dessa principer i auktioner, men det kan komma för sent. Regeringarna måste tillämpa detta så snart som möjligt.

Saknas kompetent arbetskraft

President von der Leyen kallade vindkraftindustrin "en europeisk framgångssaga". Men vindkraft kan bli en ännu större framgångssaga för Europa. Många fler arbetstagare kommer att behövas för att bygga vindkraftsparker - vilket motsvarar minst 200 000 extra jobb till 2030 och miljardinvesteringar i enskilda EU-länder. Men det saknas arbetstagare med rätt profil. Så det är utmärkt att EU-kommissionen också vill fokusera mer på kompetens.

WindEurope:s vd Giles Dickson säger:

- Det är utmärkt att kommissionen kommer att göra detta. Det kan inte komma snabbt nog, med tanke på vår branschs nuvarande kris. Och presidenten har rätt: vindkraft måste fortsätta tillverkas i Europa.

Källa: Wind/Europe