NSK deltar i forskningsprojekt inom havsbaserad vindkraft

Photo: nblx/Shutterstock.

NSK har blivit utvalda för att delta i ett stort forskningsprojekt finansierat av Japans regerings organisation för utveckling av ny energi och industriell teknik (NEDO). Projektet fokuserar på att möjliggöra en snabb och storskalig utbyggnad av flytande havsbaserade vindkraftverk i Japan för att uppnå landets mål om koldioxidneutralitet senast 2050.

I projektet kommer man att forska om vakeffekten hos flytande vindkraftverk, där NSK tillsammans med Kyushus universitet, Toshiba Energy Systems Corporation och Hitachi Zosen Corporation är viktiga medlemmar. Målet är att övervinna utmaningar och utveckla teknik för att förstå och förutsäga vakeffekten, ett fenomen som påverkar effektiviteten hos vindkraftverk nedströms.

Forskarna använder en stor vindtunnelanläggning vid Kyushus universitet och strävar efter att förstå den unika vakeffekten hos flytande vindkraftverk. Genom att utveckla teknik för att förutsäga och utvärdera dessa effekter hoppas man på att kunna skapa innovativa och optimala designmetoder anpassade till Japans geografiska förutsättningar.

NSK:s specifika bidrag ligger i att förbättra tillförlitligheten hos lager för vindkraftverk genom att förstå belastningsförändringarna som vakeffekten medför. Deras mål är att stödja en bredare användning av vindkraft och bidra till ett hållbart samhälle genom teknologiskt framskridande och ESG-hantering.