Investeringar i vindkraft fortsätter strömma in

Arkivbild.

Svensk Vindenergis kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2023 visar att investeringarna i vindkraft i Sverige håller i sig för fjärde kvartalet i rad. Under detta kvartal beställdes vindkraftsturbiner med en sammanlagd kapacitet på 272 megawatt (MW). Detta pekar på att Sverige förblir en attraktiv destination för vindkraftsinvesteringar, med positiva utsikter för att möta industrins elbehov fram till 2030. Dock krävs det åtgärder för att förbättra investeringsförutsättningarna.

Erik Almqvist, ansvarig för elnät och elmarknad på Svensk Vindenergi, kommenterar situationen:

"Den försiktigt positiva trenden från föregående kvartal fortsätter med nya investeringar i vindkraft, och för helåret 2023 ser det bättre ut än tidigare förväntat. Det är dock fortsatt osäkert framåt samtidigt som utbyggnadstakten behöver öka."

Under 2023 har Sverige upplevt en relativt svag produktion av vindkraftsel, och förväntningarna om tidigare förutsedd vindkraftsproduktion har inte infriats till fullo. Förseningar i projekt på grund av marknadsinstabilitet och en påfrestad leveranskedja har påverkat branschen. Trots detta fortsätter investeringar i ny vindkraft i Sverige, och det finns möjligheter att möta industrins elbehov fram till 2030. För att uppnå detta mål krävs dock förbättringar av investeringsklimatet i Sverige.

Erik Almqvist framhåller:

"Det finns tillräckligt med vindkraftsprojekt för att tillgodose industrins elbehov, men investeringsförutsättningarna i Sverige måste stärkas med en ökad långsiktig säkerhet."

Industrin behöver fram till 2030 70 terawattimmar (TWh) ny elproduktion enligt samarbetsorganisationen SKGS. Utöver volymen är priset på elen en avgörande faktor för industrins konkurrenskraft. Vindkraften har potentialen att snabbt och i stor skala utöka produktionen av el till konkurrenskraftiga priser.

Under det tredje kvartalet 2023 beställdes vindkraftsturbiner med en sammanlagd kapacitet på 272 MW. En korttidsprognos från Svensk Vindenergi förutspår att vindkraften kommer att ha en installerad kapacitet på totalt 19 549 MW vid slutet av 2026, med en förväntad årsproduktion på 56 TWh.