OX2 och Njordr i samarbete om vindkraftsprojekt 

Genrebild: OX2.

OX2 och Njordr har ingått samarbetsavtal i syfte att tillsammans driva vindkraftsprojektet Galmsjömyran i Sandvikens kommun genom ett gemensamägt bolag. Fördelningen av ägarandelarna i bolaget är 51 procent till OX2 och 49 procent till Njordr.

Samarbetet kombinerar parternas kompetenser och tidigare erfarenheter. Projektet kommer fokusera på att skapa mer nytta för såväl närboende, Sandvikens kommun samt lokalsamhället. Vidare kommer specifika insatser för biologisk mångfald att utredas och genomföras. Storleken på projektet har också minskats ned från 21 till 17 verk och skyddszonen för häckande fåglar har utökats. 

Vindkraftsanläggningen beräknas kunna driftsättas 2028 och uppskattas årligen producera minst 360 GWh fossilfri el, vilket motsvarar nästan 40 procent av elförbrukningen i Sandvikens kommun. 

- Njordr har flera vindkraftsprojekt under utveckling i de nordiska länderna som en del av vår strategi att utveckla förnybar elproduktion för ny grön industri och arbetstillfällen. Vi är mycket glada för samarbetet med OX2 kring Galmsjömyran. Njordr har utvecklat detta projekt från början och ser stora fördelar med ett samarbete med OX2 för att förverkliga projektet. Galmsjömyran kan ge ett betydande tillskott av fossilfri elproduktion till regionen och Sandvikens kommun, säger Niclas Erkenstål, VD på Njordr.

  - Galmsjömyran är ett bra exempel på en vindkraftspark som kan förverkligas i närtid och ge ett betydande tillskott av fossilfri el till en växande region och skapa förutsättningar för nya företagsetableringar. Tillsammans med Sandvikens kommun ser vi nu fram emot att utveckla projektet för att trygga den lokala återbäringen så att nyttorna kommer kommunen och regionen till gagn, säger Hillevi Priscar, Sverigechef OX2.