Siemens Energy: Finansiella resultat helt i linje med riktlinjerna

Siemens Energys operationsrum. Foto. Siemens Energy

- Med tanke på de senaste mediekommentarerna om samtal med den tyska regeringen, meddelar Siemens Energy AG följande:

- Siemens Energys finansiella resultat för räkenskapsåret 2023 förväntas vara helt i linje med riktlinjerna.

- De tidigare Gas and Power-verksamheterna förväntas fortsätta sin utmärkta prestation under räkenskapsåret 2024 och är på väg att uppnå sina mål på medellång sikt (räkenskapsåret 2025). Vindverksamheten Siemens Gamesa arbetar med kvalitetsproblem och tar itu med utmaningar för havsbaserad expansion, som meddelades i tredje kvartalet för räkenskapsåret 2023.

- Eftersom Siemens Gamesa för tillfället inte avslutar nya kontrakt för specifika landbaserade plattformar och tillämpar strikt selektivitet i offshore-verksamheten förväntas orderintaget och intäkterna vara lägre än marknadens förväntningar för räkenskapsåret 2024, och nettoutgifter och kassaflöde förväntas vara högre än marknadsprognoser, förklarar Siemes energy.

Olika åtgärder

Den kraftiga tillväxten i orderintaget, särskilt inom de tidigare Gas and Power-verksamhetsområdena, leder till ett ökande behov av garantier för långsiktiga projekt. Med tanke på detta krav utvärderar verkställande direktören olika åtgärder för att stärka Siemens Energys balansräkning.

Det förs preliminära samtal med olika intressenter, inklusive bankpartners och den tyska regeringen, för att säkerställa tillgång till en ökande volym garantier som är nödvändiga för att underlätta den förväntade kraftiga tillväxten. Siemens Energys budgetprocess pågår, och verkställande direktören har ännu inte fattat några beslut angående budgeten för 2024 och specifika finansieringsåtgärder.

Källa: Siemens Energy