Ørsted avbryter 2,2 gigawatt av amerikanska havsvindprojekt och bokför stora kostnader

De amerikanska havsvindprojekten har påverkats negativt av leveranskedjor, ökade räntor och bristen på en justering av OREC (Offshore Renewable Energy Certificate) för Sunrise Wind. Foto: Ørsted

Den danska energikoncernen Ørsted A/S meddelade nyligen att man beslutat avbryta utvecklingen av de 1 100 megawatt stora Ocean Wind 1 och de 1 148 megawatt stora Ocean Wind 2 havsvindprojekten i USA och bokfört "betydande" nedskrivningar av koncernens amerikanska havsvindportfölj under de första nio månaderna av 2023.

Under perioden januari-september erkände Ørsted nedskrivningar om 28,4 miljarder danska kronor (4,04 miljarder USD eller 3,8 miljarder EUR), varav de flesta, 19,9 miljarder DKK, var relaterade till projektet Ocean Wind 1.

I augusti varnade bolaget för förväntade nedskrivningar på upp till 16 miljarder DKK på sin amerikanska portfölj. Sedan dess har dock de amerikanska havsvindprojekten påverkats ytterligare negativt av krisdrabbade leveranskedjor, ökade räntor och bristen på en justering av OREC (Offshore Renewable Energy Certificate) för Sunrise Wind.

Förseningar i projektplanen

Koncernchefen Mads Nipper sa att beslutet att avbryta Ocean Wind 1 och 2 berodde på utmaningar i leveranskedjan, vilket ledde till förseningar i projektplanen och ökande räntor. Ørsted kommer också att bokföra en reservation på cirka 8-11 miljarder DKK under det fjärde kvartalet för att täcka eventuella avgifter vid kontraktsavbrott.

Samtidigt har bolaget tagit det slutliga investeringsbeslutet (FID) för det 704 megawatt stora Revolution Wind-projektet, som man äger tillsammans med Eversource. Projektet har påbörjat onshore-konstruktionen och kommer att påbörja offshore-konstruktionen 2024.

När det gäller Sunrise Wind avvaktar Ørsted och kommer att bedöma möjligheten att återlämna projektet i en snabbare upphandling för offshore vind i delstaten New York.

Bibehåller EBITDA-prognosen

Under de första nio månaderna av 2023 upplevde Ørsted en nettoutgift på 19,9 miljarder DKK. Rörelsevinsten, eller vinsten före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar (EBITDA), exklusive nya partnerskap, ökade med cirka 1 miljard DKK jämfört med föregående år till 15,4 miljarder DKK.

Bolaget bibehåller sin EBITDA-prognos för 2023 på 20-23 miljarder DKK, exklusive nya partnerskapsavtal och den förväntade reservationen. På grund av en senare tidsplan över sin projektportfölj och slutet på investeringar i Ocean Wind 1 har Ørsted minskat sin bruttoinvesteringsprognos för 2023 med 4 miljarder DKK till 40-44 miljarder DKK.

Källa: Ørsted