Ökade kostnader hotar framtidens havsbaserade vindkraftsprojekt

Vindkraftsproduktion är avgörande för regeringars planer att minska koldioxidutsläppen. Foto: Örsted

Havsbaserad vindkraft har varit en avgörande del av många länders klimatmål. Seagreen, ett samarbete mellan det franska bolaget TotalEnergies och SSE Renewables, är Skottlands största vindkraftspark och kan förse 1,6 miljoner hem med elektricitet samtidigt som den minskar utsläppen av koldioxid med cirka 2 ton per år. Men den senaste tiden har varit utmanande för industrin.

Stigande finansieringskostnader till följd av höjda räntor och ökade priser på material som används i vindkraftsturbiner har fått vissa utvecklare att dra sig ur projekt eller avbryta subventioner, vilket har satt press på branschen, särskilt i USA och Storbritannien.

- Havsbaserade vindkraftsprojekt runt om i världen har drabbats av en trippel smäll av hög inflation i försörjningskedjan, stigande räntor och en ovilja från regeringarnas sida att anpassa auktionens parametrar till dessa nya marknadsvillkor eftersom de prioriterar att hålla kostnaderna nere för konsumenterna, säger Simon Virley, Storbritanniens chef för energi på KPMG.

Försörjer miljoner hem

Havsbaserad vindkraft har utvecklats snabbt sedan världens första vindkraftspark byggdes utanför Danmarks kust 1991, med 11 turbiner som kunde försörja endast 2 200 hem med elektricitet. Dagens vindkraftsparker kan förse miljontals hem med el. Samtidigt har ökningar i turbinstorlekar och extremt låga räntor hjälpt till att minska de totala kostnaderna för konstruktion och drift med 60 procent mellan 2010 och 2021, enligt Internationella byrån för förnybar energi (IRENA).

I Storbritannien, världens näst största marknad, genererar havsbaserad vindkraft cirka 13 procent av landets el. Globalt sett är branschen fortfarande en liten aktör och står för cirka 0,8 procent av elproduktionen år 2022.

Påfrestningarna minskar

Detta behöver öka när världen försöker begränsa den globala uppvärmningen genom att ersätta kol-, olje- och gaseldade kraftverk med förnybara alternativ. Internationella energiorganet (IEA) och IRENA tror att kapaciteten för havsbaserad vindkraft måste stiga över 2 000 GW fram till 2050, jämfört med nästan 70 GW globalt sett idag.

Majoriteten inom branschen förväntar sig att kapaciteten kommer att fortsätta att öka och de ekonomiska påfrestningarna kommer så småningom att minska. Men analytiker ifrågasätter alltmer om regeringarnas krav på tekniken kommer att uppfyllas i tid.

Källa: TotalEnergies/Financial Times