Tysklands vindkraftexpansion hotas av brist på tillgänglig mark

En tysk vindkraftspark tillverkad av Enercon. Den här bilden är tagen från luften. På ett flyg från Braunschweig till Hildesheim i Tyskland, delstaten Niedersachsen. Foto: Wikipedia Common, kredit: Philip May

Tysklands ansträngningar att utöka landbaserad vindkraft står inför allvarliga utmaningar när brist på tillgängliga markområden hotar att sätta stopp för snabb expansion och uppnåendet av målen för den tyska energiomställningen.

För att uppnå målen för energiomställningen behöver utbyggnaden av landbaserad vindkraft accelerera avsevärt, men det finns nu hinder på vägen. Brist på tillgängliga markområden och regler om bevarandeskydd kan komma att fungera som bromsklossar.

Tätbebyggt land

En huvudorsak till detta är att delstaterna i Tyskland är tröga när det gäller att avsätta ytterligare mark för vindkraftindustrin.

Wolfram Axthelm, VD för Tysklands Vindkraftsförbund (BWE), säger att "delstaterna måste verkligen öka takten."

Lagstiftaren har genom Wind Energy Land Requirement Act (WindBG) uppmanat delstaterna att utlysa totalt två procent av Tysklands yta för vindkraftsändamål före slutet av 2032. Lagen fastställer ett delmål på 1,4 procent för år 2027. Enligt den tyska regeringen är hittills endast 0,8 procent av landets yta avsatt för vindkraftsanläggningar.

Snabbare process

WindBG, som antogs i juli förra året, fastställer inte en enhetlig tvåprocentig norm för varje delstat, utan differentierar istället. För stadstaterna Berlin, Hamburg och Bremen är kravet 0,5 procent, medan delstater som Niedersachsen, Brandenburg eller Hessen måste utse 2,2 procent av sin yta. I Bayern eller Baden-Württemberg är kravet 1,8 procent.

Bristen på tillgänglig mark utgör ett växande problem för den tyska vindkraftsindustrin, vilket innebär att en mer samordnad och snabb process krävs för att möjliggöra en hållbar och expansiv utveckling av landbaserad vindkraft i landet.

Källor: Handelsblatt/Tysklands Vindkraftsförbund (BWE)