Havsvindsparken Hollandse Kust Zuid invigd av Vattenfall, BASF och Allianz

Bild: Vattenfall

Den holländska kungen Willem-Alexander invigde idag vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid. För att markera tillfället firade kungen färdigställandet av Vattenfalls hittills största havsbaserade vindkraftspark tillsammans med chefer för Vattenfall, BASF och Allianz på stranden i Ijmuiden, framför en mänsklig vindturbin i naturlig storlek. Den fossilfria elen som genereras från Hollandse Kust Zuid förväntas motsvara förbrukningen hos 1,5 miljoner hushåll.  

Hollandse Kust Zuid är beläget 18-36 kilometer utanför den holländska Nordsjökusten mellan städerna Scheveningen och Zandvoort. Vindkraftsparken består av 139 turbiner med en total kapacitet på 1,5 GW och väntas varje år leverera fossilfri el motsvarande förbrukningen hos 1,5 miljoner hushåll. Hollandse Kust Zuid ägs av Vattenfall, BASF och Allianz.

”Vattenfall strävar efter att vara ledande inom energiomställningen och havsbaserad vindkraft är avgörande för energiförsörjningen och för att uppnå nettonollutsläpp. Förverkligandet av ett projekt av den här omfattningen gör mig riktigt stolt och idag ett bra exempel på vad vi kan uppnå när vi samarbetar med industrin. Hollandse Kust Zuid kommer inte bara att bidra till att minska BASF:s koldioxidutsläpp utan kommer också att bidra till att möta lokala företags och hushålls efterfrågan på fossilfri el, säger Helene Biström, chef för affärsområde Wind på Vattenfall.

"Ungefär hälften av elen från Hollandse Kust Zuid kommer att användas för att minska koldioxidavtrycket för våra produkter på BASF:s anläggningar i Europa. Det är den första stora investeringen av BASF i anläggningar för förnybar energi. Att få vara med och genomföra det här  gör mig också personligen väldigt stolt och glad. Detta markerar ytterligare en milstolpe på vår väg mot klimatneutral produktion av kemikalier," säger Dr. Martin Brudermüller, Vd för BASF SE.

BASF har som mål att minska sina utsläpp av växthusgaser med 25 procent till år 2030 och uppnå nettonollutsläpp till 2050. Att ersätta fossilbaserad el med fossilfri el är en viktig hävstång för att ytterligare få ner utsläppen.

"Allianz investerar i förnybar energi för miljontals försäkringstagares räkning och äger mer än 100 vind- och solkraftsparker. Det gläder mig att vi idag öppnar vår första direktinvestering i en vindkraftspark till havs, tillsammans med BASF och Vattenfall. Detta understryker partnerskapens förmåga att katalysera åtgärder och föra klimatlösningar till liv”, säger Oliver Bate, VD för Allianz.

Allianz har åtagit sig att uppnå nettonollutsläpp till 2050 i sina egna investerings- och fastighets- och skadeförsäkringsportföljer och redan 2030 inom sin egen verksamhet.

Fakta om Hollandse Kust Zuid:

  • Varje turbin har en kapacitet på 11 MW. Spetshöjden är 251 meter över havet.
  • Rotordiametern är 200 meter och varje rotorblad är 97 meter långt.
  • Fundamentvikt:735-955 ton.
  • Längd på fundament:62-75 meter.
  • Diameter på fundament: 7-8 meter.
  • Fundamenten står på 7-28 meters djup.
  • 315 kilometer kabel har använts för anslutning till nätet.
  • Vindkraftparken förväntas vara i full drift 2024.
  •  Hollandse Kust Zuid täcker en yta på 225 kvadratkilometer.