Grönt ljus för vindkraftparken Storgrundet Offshore utanför Gävleborgs kust

Storgrundet fotomontage. Bild: Skyborn

Skyborn Renewables (Skyborn) har fått tillstånd från Mark- och miljödomstolen i Sverige att etablera vindkraftpark Storgrundet Offshore utanför kusten i Gävleborgs län. Tillståndet möjliggör byggnation av upp till 51 vindkraftverk inom det aktuella projektområdet. När vindkraftsparken är i full drift kommer den att ha en kapacitet på 1 GW och årligen producera 3–3,5 TWh el, vilket motsvarar cirka 70 procent av det nuvarande elbehovet i Gävleborgs län.

Projektområdet, som är beläget cirka 15 kilometer från fastlandet i Gävle och Söderhamns kommuner, är erkänt som en plats av nationell betydelse för energiproduktion och är bland annat utpekat som energiutvinningsområde i Sveriges havsplaner.

”Skyborn välkomnar Mark- och miljödomstolens beslut att tillåta bygget av vindkraftpark Storgrundet. Det tar oss ett steg närmare att förverkliga projektet som varit under planering under lång tid”, säger Hanna Magnusson, tillförordnad vd för Skyborn Sweden. ”I en tid av kraftigt ökad efterfrågan på fossilfri el kan Storgrundet utgöra en viktig del i Sveriges omställning”.

Tidplanen för projektet är beroende av hur snabbt övriga tillstånd säkras, bland annat nätanslutningen. Preliminär byggstart är satt till år 2027, med förväntad byggtid 1-2 år. Storgrundet planeras därefter att tas i drift i slutet av 2020-talet.

Tidigare i år lämnade Skyborn in två separata tillståndsansökningar till regeringen om havsbaserad vindkraft i Bottenhavet, Eystrasalt Offshore respektive Fyrskeppet Offshore. Totalt omfattar Skyborns projektportfölj i Sverige nära 40 TWh per år.

Om Storgrundet Offshore:

  • Antal verk: 51 st
  • Effekt: 1 GW (1 020 MW)
  • Produktion: Cirka 3–3,5 TWh
  • Lokalisering: Cirka 15 km från fastlandet i Gävle och Söderhamns kommuner, Gävleborgs län
  • Ansökan: Miljötillstånd erhållet. Planerad realisering i slutet av 2020-talet.