Tuff kritik mot regeringens vindkraftspolitik

Johan Nilsson/TT: Utredning om vindkraftstillstånd rann ut i sanden. Arkivbild.

Förslaget från Vindkraftsutredningen i våras rann ut i sanden. Den för vindkraftsindustrin och kommunerna viktigaste frågan lämnades obesvarad – den om det ska bli någon form av ersättning till de kommuner som säger ja.

Den nuvarande regeringens tilläggsdirektiv till utredaren hade förhindrat sådana förslag om ersättning till kommunerna. Utredaren bedömde därför att det urvattnade förslaget som lades fram inte skulle leda till att fler kommuner säger ja.

Tungt ansvar

Nu ramlar ändå remissvaren på utredningen in. Och kritiken tar sikte på just det.

Det vilar ett tungt ansvar på regeringen att ta tag i den här frågan, säger Lars Andersson, Energiföretagens vindkraftsexpert.

Utredaren bollade i våras tillbaka den obesvarade frågan om ersättningar till kommunerna till regeringen. Men inget verkar ha hänt.

Nej, jag har inte hört något i alla fall, säger Andersson.

Frågan är politiskt känslig. Det finns en hel del lokal opinion mot vindkraft samtidigt som alla ropar på mer el.

Det är allmänt känt att Sverigedemokraterna är emot vindkraft medan de andra partierna i regeringsunderlaget har svängt till att bli något mer vindkraftsvänliga även om energiminister Ebba Busch har sagt att det kommunala vetot ska vara kvar.

Pengar till närboende

Kommunerna själva, via sin intresseorganisation SKR, är mycket kritiska till regeringens otydlighet och efterfrågar ett skarpt förslag om hur kommunerna ska kunna ersättas vid vindkraftsbyggen, både nya och befintliga.

"Regeringen behöver skyndsamt bereda och remittera ett sådant förslag", skriver SKR i sitt remissvar.

I väntan på tydligare besked har ansökningarna om nya tillstånd gått ner. Branschen ser därmed en betydligt långsammare utbyggnad av vindkraften på sikt, även om det för närvarande byggs relativt mycket utifrån gamla beslut.

I övrigt välkomnar många av remissinstanserna utredningens förslag att ersätta närboende för de ekonomiska konsekvenser de kan få av vindsnurror som byggs i dess närhet.