Tekniska verkens vindkraftssatsning i Sunne står klar

Nu tas de sista vindkraftsverken i Tekniska verkens stora satsning i Sunne i drift. Tio vindkraftsverk på Fryksdalshöjden och Norra Länsmansberget kommer tillsammans att producera 170 GWh per år, vilket motsvarar hushållsel för cirka 28 000 villor.

 

Vindkraftsparken är en av två parker som Tekniska verken byggt i Sunne. Sedan tidigare finns 13 vindkraftsverk på Häjsberget och Södra Länsmansberget, som inviges under 2020 och nu samägs med Bixia Gryningsvind och Växjö energi. Produktionen från alla 23 vindkraftsverk kommer sammanlagt att vara cirka 350 GWh per år.

Satsningen i Sunne är ett steg i att utöka andelen återvunnen och förnybar elproduktion, och är helt i linje med Tekniska verkens vision att bygga världens mest resurseffektiva region.