ABB Motion och WindESCo undertecknar strategiskt partnerskap

Foto: ABB

ABB Motion och WindESCo har undertecknat ett strategiskt partnerskap, där ABB har förvärvat en minoritetsandel i företaget genom riskkapitalenheten ABB Technology Ventures (ATV). USA-baserade WindESCo är den ledande leverantören av analysprogramvara för förbättring av vindturbiners prestanda och tillförlitlighet. Med hjälp av WindESCos lösningar kommer investeringen att stärka ABB:s position som banbrytare för ett samhälle med låga koldioxidutsläpp samt stärka positionen inom sektorn för generering av förnybar energi.

Lösningen gör att företaget kontinuerligt kan förbättra vindturbinernas prestanda och tillförlitlighet, erbjuda helhetslösningar för vindkraftskunder och öppna upp en ny marknadskanal för det digitala erbjudandet. Ekonomiska detaljer kring investeringen har inte redovisats.

ABB är en ledande fristående leverantör av vindkraftskonverterare för mellanspännings- och lågspänningsvindturbiner. WindESCo har 25 medarbetare och arbetar med 40 kundprojekt i 18 länder. Företaget har utvecklat en marknadsledande OEM-agnostisk programvara för övervakning av tillgångsprestanda som automatiskt kan detektera avvikelser i vindturbiner, föreslå korrigerande åtgärder samt mäta resultaten. Företaget har också utvecklat en s.k. wake-optimeringslösning som utnyttjar data i en hel vindkraftspark för att optimera anläggningens produktion. I och med det samlade erbjudandet kan ABB och WindESCo nu erbjuda kunderna en totallösning. WindESCo kan utnyttja ABB:s expertis inom el till att ytterligare stärka programvaruerbjudandet medan ABB täpper till klyftan i vindkraftsportföljen genom att tillföra ett digitalt erbjudande till de redan befintliga digitalt uppkopplingsbara vindkraftskonverterarna.

”Den strategiska riskkapitalinvesteringen ger oss möjlighet att stärka vår marknadsposition genom att stödja energiomställningen och fortsätta förskjuta vår kundlösningsportfölj mot förnybara energikällor och utfasning av koldioxidutsläpp. Lösningen kompletterar ABB:s vindportfölj med ett starkt digitalt erbjudande från WindESCo, vilket gör det möjligt för båda företagen att dra nytta av sin starka närvaro på den växande vindkraftsmarknaden. Denna win-win-transaktion kommer att erbjuda en helhetslösning för våra kundbaser och utöka ABB Motions tjänsteerbjudande. Vi ser fram emot att ta fram nya synergieffekter med det skickliga teamet på WindESCo”, kommenterar Chris Poynter, chef för divisionen System Drives på ABB Motion.

Mo Dua, vd och grundare av WindESCo, säger: ”Det finns ett enormt inbyggt värde i vindturbinkonverterardata. Trots att flertalet lösningar har fokuserat på mekaniska system finns det inga lösningar som ger en betydelsefull påverkan på elsystemet. Med aktieinvesteringen från ABB och vårt tekniska samarbete kan WindESCo utöka erbjudandet med elsystem i vindturbiner med målet att bli den ledande leverantören av heltäckande lösningar av tillgångsprestanda i vindkraftsbranschen. Vi är glada över att ABB valt WindESCo som sin digitaliseringspartner.”

Samarbetet bidrar till att utöka ABB:s ekosystem av innovationspartners som tar fram lösningar som stöttar minskade koldioxidutsläpp och energieffektivisering. Sedan 2009 har ABB gjort investeringar på cirka 400 miljoner dollar från sin Capital Venture-arm som ligger i linje med portföljen inom electrification, robotics, automation och motion.