OX2 planerar för en ny havsbaserad vindpark

Foto: Nicholas Doherty/Unsplash

OX2 planerar utveckla en ny havsbaserad vindpark med namnet Ran cirka 12 kilometer utanför Gotlands östra kust inom territorialvattnet. Ran kommer utvecklas tillsammans med energipark Pleione som ligger cirka 35 kilometer utanför Gotlands östra kust i Sveriges ekonomiska zon (SEZ). Parkerna förväntas ha en gemensam installerad effekt om cirka 2,8 GW och kommer kunna generera omkring 13 TWh fossilfri energi per år, vilket motsvarar ungefär 9 procent av Sveriges nuvarande elanvändning.

– De färdigställda vindparkerna kommer bidra medfossilfri el för hushåll, industri och näringsliv samtidigt som det skapar arbetstillfällen och infrastruktur inom region Gotland säger Emelie Zakrisson ansvarig för utvecklingen av havsbaserad vindkraft i Sverige, OX2.
 
OX2 kommer att ansöka om tillstånd från mark-och miljödomstolen för att bygga och driva parken Ran. För att tillstånd ska kunna ges krävs även tillstyrkan från kommunen, i detta fall Region Gotland. Samrådsfasen planeras inledas under september 2023 där myndigheter och allmänheten bjuds in för att få information, lämna synpunkter och föra dialog. Projektet är i en tidig utvecklingsfas och inkluderas inte i OX2:s redovisade projektutvecklingsportfölj.