Rekordmånga har anslutit sig till Svensk Vindenergi

Bild: Anette Wennberg

Svensk Vindenergi firar en milstolpe när branschorganisationen nu når 150 medlemsföretag. Detta är fler medlemmar än någonsin tidigare.

Föreningen Svensk Vindenergi är nu större än någonsin och den samlade medlemsbasen representerar bred kompetens och kunskap i vindkraftens hela värdekedja.

– Var och en av våra nya medlemsföretag är viktiga för att vi samlat ska vara en stark röst för vindkraftsbranschen. Vi har haft en hög tillströmning de två senaste åren – vilket är ett tecken på att branschen växer och att intresset för Sverige är stort. En kraftfull utbyggnad av vindkraft är en nyckel för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft genom elektrifieringen, säger