Byggstart för bygget av vindkraftsparken Bruzaholm

Foto: Pixabay

Vattenfall tar nu första spadtaget för bygget av Bruzaholm vindkraftspark, i Eksjö kommun. Parken väntas tas i drift under 2025.

Vindkraftsparken kommer att ha en effekt på cirka 140 MW och en årlig produktion om 460 GWh, motsvarande hushållsel för ca 90 000 hem.

”Det känns mycket glädjande att det som i drygt 12 år varit ett projekt nu kan förverkligas. Vattenfall arbetar målmedvetet mot en fossilfri framtid och i och med att Bruzaholm nu byggs har vi kommit ytterligare ett steg närmare vår vision”, säger Daniel Gustafsson, chef för utveckling av landbaserad vindkraft på Vattenfall.

Vattenfall har under hela planeringsprocessen arbetat tätt med Eksjö kommun för att bland annat säkra lokal arbetskraft under byggtiden och har till exempel upprättat en leverantörsdatabas, kopplad till projektet.

”Där kan lokala och regionala företagare registrera sitt företag för att bli matchningsbara för Vattenfalls huvudentreprenörer och leverantörer. Med förverkligandet av vindkraftsparken produceras mer förnyelsebar energi i Eksjö kommun än vad vi använder”, säger kommunalrådet Markus Kyllenbeck.

Vindkraftsparkens 21 turbiner levereras av tyska Siemens Gamesa, som tidigare levererat turbiner till ett flertal av Vattenfalls vindkraftparker.

-Turbinerna kommer att undvika utsläpp av 367 000 ton koldioxid per år, jämfört med fossil el. Det motsvarar lika mycket koldioxid som tas upp av 6 miljoner träd och visar hur landbaserad vindkraft kan spela en avgörande roll för att bidra till minskade koldioxidutsläpp i Sverige, säger Oleksii Kubyshkin, Senior Project Manager Onshore Wind, på Siemens Gamesa.

Om Bruzaholm:

  • Vindkraftsparken kommer bestå av 21 vindturbiner med en totalhöjd om 240 meter.   
  • Den totala ytan på Bruzaholm uppgår till cirka 13 km², bland markägarna finns exempelvis Sveaskog.  
  • Bruzaholm har en effekt om ca 140 MW och en årsproduktion om 460 GWh, motsvarande hushållsel för ca 90 000 hem.
  • Vindkraftsparken beräknas tas i drift under 2025.