Vattenfall inviger Vindkraftsparken Grönhult 

Foto: Vattenfall

Nu är det dags för Vattenfall att inviga Grönhult – deras senaste landbaserade vindkraftspark som med sina 12 vindkraftverk kommer att leverera fossilfri el till södra Sverige.  

Grönhult, som är beläget i Gislaved och Tranemo kommuner, började byggas 2021 och är nu i full drift. Parken förvaltas av Vattenfall men ägs sedan 2021 av det brittiska bolaget The Renewables Infrastructure Group Limited (TRIG). Grönhult har en total effekt på ca 70 MW och kan leverera fossilfri el till cirka 40 000 hushåll.

-Vi är jätteglada och stolta över att kunna inviga Grönhults vindkraftspark idag. Parken kommer att ge ett fint tillskott av förnybar el i södra Sverige och vi ser fram emot att förvalta den, säger Marie Kimming, Sverigechef för Vattenfalls projektutveckling för landbaserad vindkraft.

Sveriges elförbrukning väntas enligt Energimyndigheten fördubblas till 2045, vilket kommer att kräva en mycket större elproduktion i hela landet. Med en årsproduktion om 210 GWh kommer Grönhult att bli ett viktigt bidrag till det.

Vattenfall har idag runt 1 200 vindkraftverk i drift, på land och till havs. Vindkraftverken, som finns i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien, producerade 12,2 TWh el under 2022.