Grönt ljus för högre vindkraftverk i Hästliden

Bild: Anders Westergren.

Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde ställde sig mötet bakom tillståndsansökan för en vindkraftsanläggning i Hästliden, Markbygden. Anläggningen omfattar 85 vindkraftverk med en maximal höjd på 300 meter. Vid mötet antogs även den länsgemensamma strategin för nära vård och omsorg.

Det är bolaget Hästliden Vind AB som står bakom den planerade vindkraftsanläggningen i Höstliden. Bolaget har sedan tidigare tillstånd i aktuellt område för 105 verk med en maximal höjd på 200 meter. De har nu reviderat sina planer och vill uppföra färre men högre vindkraftverk.

- Vi ser positivt på utveckling av förnybar energi och vindkraft, där Piteå kommun redan skaffat sig en framstående position i och med Markbygden. Färre och högre verk ger mer effekt och mindre påverkan på naturen, det krävs inte heller lika mycket infrastruktur. Det gör att vi välkomnar den här satsningen i Hästliden, säger Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande.

Piteå kommuns beslut om att tillstyrka tillståndet är ett yttrande inför det slutgiltigt beslut tas av Mark- och Miljödomstolen i Umeå.

Under mötet beslutades även att Piteå kommun ställer sig bakom den länsgemensamma strategin för nära vård och omsorg – ”Tillsammans för Nära vård i Norrbotten”. Det är Norrbottens kommuner som driver frågan. Strategin lägger fokus på en mer personcentrerad vårdapparat där patient/brukare är i centrum och där expertisen jobbar tillsammans på ett tydligare sätt.

- Det känns bra att Piteå ställer sig bakom detta i en fråga som på sikt kommer att förändra kommunernas grunduppdrag. Strategin visar vägen i den omställning som pågår av hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige, med syftet att vården ska ske mer preventivt och med samlade kompetenser i tidigare skeden, säger Kata Nilsson, kommunstyrelsens v. ordförande.

Protokoll för mötet hittar du inom kort på Piteå kommuns webbplats, länk nedan.

Nästa sammanträde i kommunfullmäktige är 26 juni när kommunens verksamhetsplan och budget ska upp.

- Just nu pågår ett intensivt arbete med budgeten och de politiska prioriteringarna. Det är en tuff ekonomisk situation idag för våra verksamheter som en följd av världsläget, inflation och höga räntor. Samtidigt både vill och behöver vi satsa och utveckla Piteå framåt, säger Patric Lundström.